Chat with us, powered by LiveChat
Molenlaan 17 E, 1422 XN Uithoorn
+31 297 521 633
info@stairwaysgroep.nl

Zakelijke voorwaarden

Training Coaching Advies

Zakelijke voorwaarden 

1. Wij verplichten ons om ervoor te zorgen dat:

– Wij de training/coaching consequent afstemmen op de doelstellingen die wij met   onze opdrachtgevers zijn overeengekomen.

– De trainings-/ coachingsdeelnemers  worden getraind/ gecoached, rekening houdend met hun reële mogelijkheden.

– De training is afgestemd op de praktijk en stimulerend en motiverend is van vorm.

– Omstandigheden die een nadelig effect hebben op de training gemeld     worden bij de opdrachtgever.

– Wij de vastgestelde data nakomen, behalve in geval van overmacht, waarbij wij   ons het recht voorbehouden om bij verhindering van de trainer voor een competente vervanger zorg te dragen. 

2. De opdrachtgever verplicht zich:

– Geen trainingsmateriaal of delen daaruit zonder schriftelijke toestemming op enigerlei wijze te reproduceren of aan derden ter hand te stellen.

– Ons mutaties van data voor interne trainingen voor de aanvang van de  training na onderling overleg schriftelijk door te geven.

– Bij annulering van een training 1/3 van het honorarium te betalen, bij annulering binnen een maand voordat de eerste trainingsdag begint 2/3 en bij   annulering nadat het trainingsmateriaal is verzonden het gehele honorarium.

– De factuur geheel te voldoen voor aanvang van de training/coachingstraject (tenzij dit anders vermeld staat op de factuur)

3. Verder komen wij overeen:

– Dat veranderingen of aanvullingen van deze voorwaarden slechts gelden na onze schriftelijke bevestiging .

– Dat bij mutaties van data de opdracht niet is ontbonden.

– Dat bij eventuele meningsverschillen de Nederlandse rechtspraak zal gelden.

4. Belangrijke aanwijzing:

– Omdat het succes van trainingen mede wordt beïnvloed door het synergie-effect van de groep, behouden wij ons het recht voor bij te weinig deelnemers de training niet door te laten gaan.

– Een training heeft het beste resultaat als deelnemers alle trainingsdagen volgen. Er bestaat geen recht op vervanging van trainingsdagen waaraan men niet heeft deelgenomen.