Chat with us, powered by LiveChat
Molenlaan 17 E, 1422 XN Uithoorn
+31 297 521 633
info@stairwaysgroep.nl

Professionele salestraining

Training Coaching Advies

De aanpak die wij hanteren om tot snelle resultaten te komen is als volgt:

In de training wisselen wij theorie af met praktijkopdrachten, vanuit de filosofie dat zien, inzien, doen en ervaren meer resultaat geeft dan erover praten.

Voor de start van de training vragen wij de deelnemers zich voor te bereiden op de specifieke leervragen die zij hebben. Met jullie is besproken om deze cases met jullie teams te bespreken.

Tussen elke training dag is een periode van ongeveer een tot twee weken. Deze periode is bedoeld voor oefenen in de praktijk en het uitvoeren van opdrachten.

De invalshoeken

Wij geven inhoud aan bovenstaande doelstellingen vanuit een drietal invalshoeken:

 1. Persoonlijke instelling/attitude

Het vergroten van het bewustzijn en zekerheid in optreden van de deelnemers, zodanig dat hun manier van overkomen en de resultaten hiervan zichtbaar verbeteren;

 • Vaardigheden

Het ontwikkelen van tools en praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk door middel van praktijkgerichte oefeningen.

Van kennen naar kunnen, van weten naar doen!

 • Praktijkcases

Aangereikt door jullie en de deelnemers, om hierdoor de praktische toepasbaarheid optimaal te waarborgen. Tevens zorgen herkenbare situaties en persoonlijke voorbeelden van de deelnemers voor een hoge mate van interactie. Doordat we deze voorafgaand aan de training krijgen kunnen we hierin prachtig maatwerk maken en zorgen dat de verwachtingen van de deelnemers ook overtroffen worden.

De evaluatie

Gedurende de doorlooptijd van de training heeft iedere deelnemer een “hot line” met de trainer, zodat de deelnemer op ieder moment contact kan zoeken met de trainer.

Na afloop van elke trainingsdag vindt een evaluatiemoment plaats. Aan het eind van de training kijken wij terug op de totale training. De evaluaties bespreek ik met jullie zodat we ook de juiste inschattingen kunnen maken voor het vervolgtraject.

Doelen en inhoud van de training

 • Beter en effectiever leren maken van afspraken en verkopen, het vergroten van de conversie bij afspraken en het aangaan van een relatie die langdurig en conversiegericht is. Verbinding aangaan met de klanten zodat het aantal orders vergroot wordt en omzetdoelstellingen makkelijker worden behaald. De deelnemers  voelen  zich hierdoor nog meer betrokken bij hun werk en zullen meer professioneel gedrag vertonen.
 • Het verschil weten te maken t.o.v. de concurrentie in een markt waar productaanbod steeds homogener wordt. Inspirerend leren verkopen en de leiding in het commerciële proces behouden. Hoe kan ik klanten nog meer verleiden tot het doen van zaken? Hoe zet ik mezelf en anderen binnen onze organisatie aan tot het gewenste gedrag.
 • Het vergroten van de creativiteit in het onderlinge gesprekken en het verkoopgesprek. Het wegnemen van de belemmerende overtuigingen. Het verbeteren van gespreksvaardigheden en presentatievaardigheden.
 • Inspirerend verkopen en gesprekken voeren die leiden tot successen en resultaten. Het creëren van een kampioenscultuur, leiderschap en voorbeeldgedrag.
 • Door zelfreflectie van elk klantcontact / verkoopgesprek leermomenten creëren om continue beter te worden.
 • Het leren omzetten van producteigenschappen naar voordelen voor de klant.
 • Behoeftebepaling met de klant, inventariseren, samenvatten en afsluiten zodat vragen van de klant effectiever omgezet zullen worden naar orders.
 • Effectief en succesvol weerleggen van bezwaren. Deelnemers leren vanuit de bezwaren kansen te creëren.
 • Inspirerend leren presenteren om verbinding met de klant te vergroten en conversie te vergroten.